Over mijzelf

 

Ik ben een gehuwde man, heb 3 kinderen en nu (2019) vier kleinkinderen en 1 kleinkind dat gestorven is enkele weken voor de voorziene geboorte. Die laatste gebeurtenis is voor mij een ernstige beproeving geweest. Dit heeft mijn geloof niet aangetast maar wel verdiept en ik heb de essentie ervan beter begrepen...  U kunt enkele teksten ivm beproeving vinden in onze kontaktboekjes : "Mensen van de Weg" Zie enkele uittreksels daarover in de rechterkolom hiernaast. 

 

Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur aan de rijksuniversiteit Gent en heb gewerkt  in een bedrijf, als leraar in een technische hogeschool en als zelfstandig computerdeskundige.

Als zeer onregelmatige kerkganger (gelovig maar niet kerkelijk !) ben ik echter in het jaar 1995, op aandringen van mijn vrouw meegegaan op een bedevaart per autocar naar La Salette . Dit heeft mijn leven een totaal nieuwe wending gegeven zodat ik een "pelgrim in dienst van de Moeder Gods" ben geworden en diverse aktiviteiten daaromtrent heb ontwikkeld zoals : Individuele pelgrimstochten te voet vanuit Brugge om liftend naar La Salette (in de Franse Alpen) te trekken (een 1000 km)  en onderweg via de veelvuldige "toevallige" kontakten die boodschap te verspreiden die O.L.Vrouw daar kwam brengen. Zodoende wilde ik aan Haar oproep beantwoorden : "Geef deze Boodschap goed door aan GANS MIJN VOLK".

 

In de rechterkolom kunt u een inleiding lezen met de voorgeschiedenis van deze pelgrimstochten die ik gebundeld heb in een boekje met als titel : "De Openhartige reisverhalen van een pelgrim in dienst van de Moeder Gods" U kunt het volledige verslag lezen van enkele tochten door in de rechterkolom op Pelgrimstochten te klikken en daar uw keuze te maken.

 

Samen met enkele vrienden hebben we ook duizenden folders uitgedeeld met die Boodschap, voordrachten gegeven en gebedsgroepen opgericht in het teken van die merkwaardige verschijning van de Moeder Gods te La Salette. Ook via door ons georganiseerde bedevaarten per autocar exclusief naar La Salette en ook via het internet trachten we deze zeer indringende en profetische boodschap te verspreiden....

   

Ook vind u er een overzicht van de teksten (overwegingen, gedichten, gebeden...) die ik samen met enkele vrienden heb samengesteld ivm de Verschijning van de Moeder Gods te La Salette en vervat in onze 2 jaarlijkse kontaktboekjes genaamd : "Mensen van de Weg" (zie rechter kolom)

 

U vind in de rechterkolom ook een bijdrage over de H.Grigion de Monfort en het verband met La Salette...

 

Als laatste onderwerp in de rechterkolom vind u er de getuigenis van kapitein Darrenberg,een gevechtspiloot uit de 2de wereldoorlog, die een bijzondere verering had voor de Moeder Gods die verscheen te La Salette...

 

 

Mag ik de lezer ook volgende blog aanbevelen van onze vriend Frank :

 

http://www.bloggen.be/lasalette/